Street Fighter 5 מקבל תיבות שלל

אחרי שנתיים וחצי מאז יציאתו, יקבל משחק ארקייד הלחימה Street Fighter 5 עדכון גדול, שבין הדברים יכלול תוספת של תיבות שלל (Lootboxes). תיבות אלו יבואו כמערכת חדשה הנקראת ''הזדמנות לחימה''.